Privacy beleid

Uw privéleven is belangrijk

Startpagina      >    Privacy- & Cookiebeleid

Privacybeleid

1.1. Zoals u weet, hebben wij met u een contract gesloten voor de verkoop van groenten en fruit. Daartoe moesten persoonlijke gegevens worden verzameld. La Rigaudière (‘wij/onze/ons’) zet zich in voor de bescherming van uw privacy en daarom hebben wij dit Privacybeleid geschreven. Het doel van dit beleid is om u uit te leggen welk soort gegevens wij hebben verzameld en voor welke doeleinden wij deze willen gebruiken, zodat u hierover een geïnformeerde beslissing kunt nemen. Onder de term "persoonsgegevens" verstaan wij alle gegevens en informatie die ons in staat stellen u direct of indirect te identificeren of contact met u op te nemen. Daarnaast beschrijft dit Privacybeleid onze plichten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van deze informatie.

1.2. Daarom verbinden wij ons ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 26 april 2016 (‘GDPR’).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is La Rigaudière BVBA, met maatschappelijke zetel te Chaussée de la Libération 45, 7910 Forest, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0690.885.963. Dit betekent dat La Rigaudière de doelstellingen en middelen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens bepaalt.

3.1. U gaat ermee akkoord dat, door het aanmaken van een persoonlijk account op onze website, wij, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit privacybeleid, de volgende persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken:
- de gegevens die u ons verstrekt om de goede uitvoering van de overeenkomst tussen ons te waarborgen, namelijk uw naam, voornaam, adres, bankrekeningnummer, enz;
- de informatie die u ons verstrekt door het invullen van het contactformulier op de website, of door contact met ons op te nemen per telefoon of via ons e-mail adres.

3.2. In het kader van de dienstverlening in het kader van de overeenkomst tussen ons, streven wij ernaar alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de ongeoorloofde of illegale verwerking van uw gegevens te bestrijden..

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
- om het contract dat we met u hebben uit te voeren. Dit vereist dat u zich als klant registreert, dat wij de overeengekomen diensten verlenen en dat u betalingen verricht;
- onze zakelijke en legitieme belangen te behartigen en in het bijzonder onze relatie met u te beheren, met u te communiceren en u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en andere informatie betreffende de diensten die wij u aanbieden.

Overeenkomstig artikel 13 van de GDPR moeten de doeleinden van de gegevensverwerking aan u worden meegedeeld. Deze doelstellingen zijn de volgende:
- de in het contract vermelde leveringsdiensten uitvoeren;
- onze diensten verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen: ons doel is om de diensten die wij u aanbieden altijd te verbeteren en te ontwikkelen, met inbegrip van de ervaring die u op onze website zult hebben. In sommige gevallen kan dit de verwerking van uw persoonlijke gegevens met zich meebrengen;
- voldoen aan wettelijke verplichtingen: soms kunnen wij worden verplicht om sommige van uw persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De boekhoudregels verplichten ons bijvoorbeeld om facturen in principe 7 jaar lang te bewaren.

6.1. U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens:
- recht van toegang: Artikel 15 van het GDPR garandeert u het recht om een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben op te vragen;
- recht op correctie: onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd;
- recht om te wissen: u heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
- recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om van ons uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat te ontvangen. U hebt het recht om deze gegevens door te geven aan een andere Gegevensverwerker dan degene die in dit Privacybeleid wordt genoemd, zonder dat wij dit kunnen voorkomen;
- recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om ons te vragen de inhoud van sommige van deze gegevens te blokkeren, te verwijderen of te beperken;
- recht van bezwaar: u heeft het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens zijn geschonden.

6.2. Als u van mening bent dat een van de hierboven genoemde rechten is aangetast, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens degene die bevoegd is om uw klacht te horen en te verhelpen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

7.1 Volgens artikel 13 van het GDPR kan de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens slechts bewaren voor de periode die nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

7.2. Soms zijn wij verplicht uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In dit geval blijven wij slechts in het bezit van uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen.

8. Wijziging van het privacybeleid

8.1. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied. U wordt daarom verzocht om regelmatig de Privacy Policy te raadplegen die beschikbaar is op de website www.larigaudiere.bio om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en aanpassingen.

Cookiebeleid

Wanneer u onze website (de "Website") bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie door het gebruik van cookies. Dit Cookiebeleid geeft u een reeks gegevens om u te informeren over hoe wij deze gegevens verzamelen en hoe wij zij gebruiken. 

Een « cookie » is een gegevens- of tekstbestand dat de Website naar uw internetbrowser stuurt wanneer u verbinding maakt en dat wordt opgeslagen op uw elektronische apparaat (computer, tablet, smartphone of een ander soortgelijk apparaat). Cookies kunnen uw instellingen en een reeks andere gegevens (taalkeuze, IP-adres, verbindingsgegevens, enz.) onthouden. Houd er echter rekening mee dat cookies geen namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke informatie registreren.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu

3.  Welke cookies worden gebruikt op de Website van La Rigaudière? 

Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. La Rigaudière gebruikt de volgende cookies:

2.1. Strikt noodzakelijke cookies: essentiële cookies om u in staat te stellen door de Website te navigeren en alle functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen diensten zoals online registratieformulieren niet worden aangeboden.

2.2. Functionaliteitscookies: cookies die de Website in staat stellen om de navigatiekeuzes die u maakt te onthouden en u zo een betere functionaliteit te bieden. De gegevens die deze cookies verzamelen kunnen anoniem worden gemaakt en stellen ons niet in staat om uw browsing-activiteiten op andere sites te volgen.

Door gebruik te maken van onze Website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het plaatsen van cookies op uw elektronische apparaat, zoals hierboven uitgelegd. U kunt cookies echter op verschillende manieren controleren en beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies van invloed kan zijn op uw gebruikerservaring en dat sommige delen van de Website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zullen zijn.

Om onze cookies te controleren of te beheren, kunt u dit op twee manieren doen.

- Door de instellingen van uw webbrowser aan te passen
De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies individueel te bekijken en te verwijderen of om cookies van sommige of alle websites te blokkeren. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen de optie 'Cookies blokkeren' te selecteren. Voor meer informatie over dit punt nodigen wij u uit om de gebruiksaanwijzing van uw webbrowser te raadplegen.

- Rechtstreeks op de Website
U kunt uw cookie-instellingen voor de Site op elk moment wijzigen op het tabblad dat voor dit doel is voorzien.

We zullen dit Cookiebeleid af en toe aanpassen om de veranderingen in onze praktijken en diensten te weerspiegelen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we de informatie in cookies verzamelen, gebruiken en/of delen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen door een bericht op de Website te plaatsen. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit beleid.